Paremti

Projektinis finansavimas aa+

 1. „Sidabrinė linija“ Kėdainiuose: pagalba senjorų, neįgaliųjų ir pabėgėlių integracijai į visuomenės gyvenimą

  Projekto tikslas: Prisidėti prie senjorų, neįgaliųjų bei pabėgėlių socialinės integracijos gerinimo Kėdainių mieste, organizuojant jiems kultūrinius, edukacinius renginius bei socialinių paslaugų teikimą „Sidabrinės linijos“ telefonu, skatinant dalį jų įsitraukti į savanorišką veiklą.
  Projektas bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų (priemonė „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“). Projektas prisideda prie Kėdainių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimo.      
  Projekto kodas: 08.6.1-ESFA-T-927-01-0098
  Sutarties pasirašymo data: 2019.12.20
  Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019.12.20 – 2021.12.20
  Skirtas finansavimas: 36 352,67 Eur.
   

 2. „Sidabrinė linija“ Marijampolėje: socialinę integraciją skatinančių veiklų organizavimas pasitelkiant savanorius

  Projekto tikslas: prisidėti prie socialinę atskirtį patiriančių Marijampolės gyventojų – senyvo amžiaus asmenų, neįgaliųjų, asmenų, prižiūrinčių sunkią negalią turintį šeimos narį – socialinės integracijos gerinimo, organizuojant jiems užimtumo veiklas bei socialinių paslaugų teikimą „Sidabrinės linijos“ telefonu, pritraukiant išorės savanorius. 
  Projektas bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų (priemonė „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“). Projektas prisideda prie Marijampolės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimo.      
  Projekto kodas: 08.6.1-ESFA-T-927-01-0085
  Sutarties pasirašymo data: 2019.11.19
  Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019.11.19 – 2021.11.19
  Partneriai: Marijampolės trečiojo amžiaus universitetas, Marijampolės bibliotekininkų draugija, Maltos ordino pagalbos tarnybos Marijampolės grupė, „Tautos blaivybės fondas“, VšĮ.
  Skirtas finansavimas: 34 969,09 Eur.
   

 3. „Sidabrinė linija“ – psichosocialinė pagalba ir bendravimo telefonu paslauga senyvo amžiaus panevėžiečiams

  Projekto tikslas: prisidėti prie vyresnio ir senyvo amžiaus Panevėžio miesto gyventojų psichikos ligų prevencijos bei psichikos sveikatos stiprinimo, teikiant emocinę paramą „Sidabrinės linijos“ telefonu 8 800 800 20.
  Projekto uždaviniai: 
  •    Užtikrinti kokybišką „Sidabrinės linijos“ paslaugos teikimą tikslinei grupei;
  •    Didinti „Sidabrinės linijos“ pagalbos telefonu prieinamumą ir žinomumą Panevėžio mieste.

  Projektas finansuojamas Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.
  Sutarties pasirašymo data ir numeris: 2019.05.07 Nr. 22-1154. 
  Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  2019.05.07 – 2019.12.20.
  Skirtas finansavimas: 1 000 Eur.
   

 4. M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo institucinių gebėjimų stiprinimas

  Projekto tikslas: sustiprinti M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo institucinius gebėjimus, įgalinant organizaciją tvariai ir efektyviai veikti Lietuvos visuomenės senėjimo problemų sprendimo srityje.
  Projekto uždaviniai: 
  •    Didinti Fondo teikiamos „Sidabrinės linijos“ paslaugos aprėptį, prieinamumą ir kokybę;
  •    Vykdyti Fondo savanoriškos veiklos plėtrą ir tobulinti organizavimo procesą;
  •    Stiprinti Fondo institucinius gebėjimus ir finansinį savarankiškumą.

  Projektą finansuoja: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
  Sutarties pasirašymo data ir numeris: 2019.04.12  Nr. NVOIS1-4. 
  Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019.01.01 – 2019.12.31.
  Skirtas finansavimas: 45 264,02 Eur.
   

 5. „Sidabrinė linija“: psichinės sveikatos stiprinimas, savižudybių ir smurto prevencija, teikiant tęstinę emocinę paramą telefonu 8 800 800 20 senyvo amžiaus Akmenės rajono gyventojams

  Projektas finansuojamas Akmenės rajono savivaldybės 2019 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.
  Sutarties pasirašymo data ir numeris: 2019.04.08 Nr. 2019-159. 
  Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  2019.04.08 – 2019.12.16.
  Skirtas finansavimas: 500 Eur.
   

 6. „Sidabrinė linija“ – tęstinė emocinė parama telefonu 8 800 800 20 senyvo amžiaus Rietavo savivaldybės gyventojams ir jų artimiesiems

  Projekto tikslas: teikti pagalbos namuose paslaugą – tęstinę emocinę paramą telefonu 8 800 800 20 senyvo amžiaus Rietavo savivaldybės gyventojams ir jų artimiesiems.
  Projektas finansuojamas Rietavo savivaldybės biudžeto lėšomis.
  Sutarties pasirašymo data: 2019.04.05. 
  Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019.04.05 – 2019.12.24.
  Skirtas finansavimas: 1 500 Eur.
   

 7. „Sidabrinė linija“: psichinės sveikatos stiprinimas, savižudybių prevencija, teikiant tęstinę emocinę paramą telefonu 8 800 800 20 senyvo amžiaus Pasvalio rajono gyventojams

  Projektas finansuojamas Pasvalio rajono savivaldybės 2019 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.
  Sutarties pasirašymo data ir numeris: 2019.03.29 Nr. ASR-127. 
  Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  2019.03.29 – 2019.12.31.
  Skirtas finansavimas: 800 Eur.
   

 8. „Sidabrinė linija“ – nuotolinė pagalba telefonu senyvo amžiaus vilniečiams

  Visuomenės sveikatos priemonės tikslas: prisidėti prie vyresnio ir senyvo amžiaus vilniečių psichikos sveikatos stiprinimo, teikiant nuotolinę pagalbą „Sidabrinės linijos“ telefonu.
  Priemonės uždaviniai: 
  •    Užtikrinti kokybišką „Sidabrinės linijos“ paslaugos teikimą tikslinei grupei;
  •    Didinti „Sidabrinės linijos“ pagalbos telefonu prieinamumą ir žinomumą.

  Priemonė finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų. 
  Sutarties pasirašymo data ir numeris: 2019.03.05 Nr. AZ91-335/19.
  Priemonės įgyvendinimo laikotarpis:  2019.03.20 – 2019.12.31.
  Skirtas finansavimas: 12 000 Eur.
   

 9. „Sidabrinė linija“: psichologinė pagalba telefonu senyvo amžiaus Alytaus gyventojams

  Projekto tikslas: iki 2019-12 sumažinti tikslinės grupės – „Sidabrinės linijos“ pašnekovų iš Alytaus vienišumo rodiklį mažiausiai 10 proc., taip pagerinant jų psichologinę savijautą ir gyvenimo kokybę.
  Projekto uždaviniai: 
  •    Užtikrinti kokybišką „Sidabrinės linijos“ paslaugos teikimą tikslinei grupei;
  •    Didinti „Sidabrinės linijos“ pagalbos telefonu prieinamumą ir žinomumą Alytuje.

  Projektas finansuojamas iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų pagal Sveikatos apsaugos programą. 
  Sutarties pasirašymo data: 2019.03.05. 
  Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019.03.05 – 2019.12.31.
  Skirtas finansavimas: 2 000 Eur.
   

 10. „Sidabrinė linija“ – psichosocialinė pagalba ir bendravimo telefonu paslauga Druskininkų savivaldybės senyvo amžiaus gyventojams

  Projektas finansuojamas Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšomis.
  Sutarties pasirašymo data ir numeris: 2019.02.06 Nr26-44-(7.7). 
  Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  2019.02.06 – 2019.12.31.
  Skirtas finansavimas: 600 Eur.
   

 11. „Sidabrinė linija“ Panevėžyje: pagalba telefonu socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims, pasitelkiant savanorius

  Projekto tikslas: prisidėti prie senyvo amžiaus panevėžiečių socialinės integracijos didinimo, teikiant jiems bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, savipagalbos grupių) „Sidabrinės linijos“ telefonu, pasitelkiant bendruomenės savanorius. 
  Projektas bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų (priemonė „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“).  Projektas prisideda prie Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimo.      
  Projekto kodas: 08.6.1-ESFA-V-911-06-0006. 
  Sutarties pasirašymo data: 2018.11.12.
  Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  2018.11.12 – 2020.11.12.
  Skirtas finansavimas: 20 807,00 Eur.

 12. „Sidabrinė linija“ Varėnoje: psichosocialinė pagalba telefonu socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims, neįgaliesiems ir jų šeimos nariams

  Projekto tikslas: prisidėti prie Varėnos bendruomenės narių socialinės integracijos didinimo, socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims, neįgaliesiems bei jų šeimos nariams teikiant nemokamą psichosocialinę pagalbą ir bendravimo paslaugą „Sidabrinės linijos“ telefonu. 
  Projektas bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų (priemonė „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“). Projektas prisideda prie Varėnos miesto 2016-2020 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo.      
  Projekto kodas: 08.6.1-ESFA-V-911-22-0003.
  Sutarties pasirašymo data: 2018.09.19.
  Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  2018.09.19 – 2020.09.19.
  Partneriai: Varėnos socialinių paslaugų centras, Biudžetinė įstaiga Varėnos globos namai, Varėnos rajono neįgaliųjų draugija.
  Skirtas finansavimas: 32 374,91 Eur.
   

 13. Mokykis ir savanoriauk! Nauji įgūdžiai profesiniam tobulėjimui ir savanorystei

  Projekto tikslas: padidinti vyresnio darbingo amžiaus asmenų visuomeninį aktyvumą bei stiprinti jų padėtį darbo rinkoje. 
  Projekto uždaviniai: 
  •    Padėti vyresnio darbingumo amžiaus asmenims įgyti bendrųjų gebėjimų ir modernioje darbo aplinkoje reikalingų kompetencijų;
  •    Sukurti palankesnes sąlygas įsitraukti į savanorišką veiklą;
  •    Padėti įveikti neigiamus su amžiumi siejamus stereotipus.

  Projektas bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.
  Projekto vykdytojas: VšĮ „Soros International House“.
  Projekto partneris: M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas.
  Projekto kodas: 08.3.2-ESFA-K-415-01-0051.
  Sutarties pasirašymo data: 2018.03.20.
  Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  2018.03.20 – 2020.03.20.
  Skirtas finansavimas: 81 924,56 Eur.
   

© 2019 M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas. Visos teisės saugomos
Prijaukinta - Webas.lt
Naujienlaiškis