Paremti

Karjera Šiuo metu mes ieškome aa+

 1. Lėšų pritraukimo specialisto(-ės)

  Darbo pobūdis

  • pritraukti finansavimą Fondo veiklos tęstinumui užtikrinti
  • palaikyti santykius su esamais rėmėjais, skatinti jų įsitraukimą į Fondo veiklą, kurti ir įgyvendinti bendrus socialinės atsakomybės projektus

  Pagrindinės funkcijos

  • vykdyti potencialių rėmėjų privačiame sektoriuje paiešką ir atranką  
  • rengti ir organizuoti Fondo vykdomos veiklos ir projektų pristatymus
  • kurti ir inicijuoti įvairias lėšų pritraukimo kampanijas
  • plėtoti bendradarbiavimą su verslo įmonėmis ir organizacijomis, inicijuojant bendrus aukojimo skatinimo ir darbuotojų įsitraukimo projektus  

  Reikalavimai 

  • palaikyti ir puoselėti Fondo kultūrą ir vertybes  
  • turėti puikius bendravimo, derybų, konfliktų sprendimo įgūdžius,
  • būti atsakingam ir organizuotam, gebėti dirbti savarankiškai, kelti sau tikslus ir juos įgyvendinti
  • būti atviram iššūkiams ir pokyčiams, kūrybiškum, pozityviam, iniciatyviam
  • gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu
  • puikiai raštu ir žodžiu valdyti lietuvių, labai geri anglų kalbas
  • ne mažesnė kaip 2 metų pardavimų, verslo vystymo, projektų valdymo patirtis bus laikoma privalumu

  Ką mes siūlome?

  • galimybę prisidėti prie Fondo veiklos ir vykdomų projektų vystymo
  • laisvę kurti ir realizuoti savo idėjas
  • galimybę padėti potencialiems rėmėjams atrasti naujas veiklos kryptis įgyvendinant socialinės atsakomybės strategiją
  • galimybę priimti strateginius sprendimus ir įgyvendinti realius pokyčius
  • galimybę augti pačiam tobulinant savo asmenines bei profesines kompetencijas
  • darbą draugiškoje, profesionalioje ir motyvuotoje komandoje
  • ribų neturintį atlyginimą (bazinis atlygis už darbą siekia nuo 800 Eur ir gali kisti atsižvelgiant į kompetencijas ir patirtį, kintamas priedas priklauso nuo rezultatų ir „lubų“ neturi)  

  Susidomėjai?

 2. Savanoriškos veiklos koordinatoriaus(-ės)

  Darbo pobūdis

  • organizuoti ir vykdyti savanorišką veiklą Fonde
  • mokyti, motyvuoti, ugdyti, įkvėpti esamus ir būsimus savanorius

  Pagrindinės funkcijos

  • spręsti kasdienius savanoriškos veiklos iššūkius Fonde
  • organizuoti įvadinius, bendravimo įgūdžius stiprinančius mokymus naujiems savanoriams
  • identifikuoti savanorių papildomų ir specializuotų mokymų poreikį
  • prisidėti prie bendravimo ir darbo su savanoriais procesų tobulinimo
  • kurti ir puoselėti draugišką santykį su Fondo savanoriais, skatinti jos įsitraukimą į Fondo veiklą 

  Reikalavimai 

  • palaikyti ir puoselėti Fondo kultūrą ir vertybes  
  • turėti puikius bendravimo, derybų, konfliktų sprendimo įgūdžius,
  • gebėti dirbti savarankiškai, kelti sau tikslus ir juos įgyvendinti
  • būti atsakingam, kruopščiam, organizuotam, kūrybiškam, iniciatyviam
  • gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu
  • turėti puikius lietuvių, gerus anglų kalbų įgūdžius; rusų kalbos žinojimas bus laikomas privalumu
  • būti susipažinus su dokumentų rengimo ir raštvedybos taisyklėmis

  Ką mes siūlome?

  • galimybę prisidėti prie Fondo veiklos ir vykdomų projektų vystymo
  • darbą draugiškoje, profesionalioje ir motyvuotoje komandoje
  • galimybę tobulinti savo asmenines bei profesines kompetencijas
  • bazinį atlygį nuo 1 000 Eur „į rankas“, kuris gali kisti atsižvelgiant į turimą patirtį ir kompetencijas  

  Susidomėjai?

 3. Organizacinio psichologo(-ės)

  Darbo pobūdis

  • remiantis psichologijos mokslu ir profesine etika konsultuoti Fondą, pašnekovus ir savanorius, siekiant Fondo tikslų ir asmens gerovės
  • didinti visuomenės psichikos sveikatos raštingumą

  Pagrindinės funkcijos

  • atlikti įvarius tikslinių auditorijų tyrimus, gebėti paaiškinti ir pristatyti tyrimų rezultatus  
  • vertinti ir analizuoti Fondo veiklą psichologiniais aspektais, teikti konsultacijas darbo ir/ar savanoriškos veiklos organizavimo, pašnekovų ir savanorių psichologinės gerovės srityse
  • pagal poreikį teikti konsultacijos ar vesti terapinius pokalbius grupėmis ar asmenims, taip pat vykdyti tolesnį jų stebėjimą
  • kurti bei tobulinti psichologinio poveikio (mokymo, sveikatos išsaugojimo, komandos formavimo, savanorių adaptavimo, bendruomeniškumo bei socializacijos ir pan.) programas, padėti jas įgyvendinti bei gebėti vertinti jų efektyvumą
  • kurti turinį viešam ar vidiniam naudojimui (rašyti su Fondo veikla susijusius straipsnius, pristatant įvairias tikslinių auditorių psichologines problemas, teikiamą pagalbą), gebėti viešai tai komentuoti ir bendrauti su žiniasklaida  
  • vykdyti edukacinę veiklą: vesti seminarus, skaityti paskaitas, pranešimus 

  Ko mes tikimės?

  • aukštojo arba jam prilyginto mokslo psichologijos krypties išsilavinimo
  • panašaus darbo patirties
  • gebėjimo kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas psichologines išvadas
  • puikių bendravimo, konfliktų sprendimo įgūdžių
  • atsakingumo ir organizuotumo, gebėjimo dirbti savarankiškai
  • lyderytės, atvirumo iššūkiams ir pokyčiams, kūrybiškumo
  • gebėjimo sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, skaityti paskaitas

  Ką mes siūlome?

  • dinamišką ir iššūkių nestokojančią kasdienybę 
  • galimybę kurti ir realizuoti savo idėjas
  • galimybę toliau augti tobulinant savo asmenines bei profesines kompetencijas
  • darbą profesionalioje ir motyvuotoje komandoje
  • bazinį atlygį nuo 1 000 Eur „į rankas“, kuris gali kisti atsižvelgiant į turimą patirtį ir kompetencijas  

  Susidomėjai?

 

© 2019 M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas. Visos teisės saugomos
Prijaukinta - Webas.lt
Naujienlaiškis