Paremti

Karjera Šiuo metu mes ieškome aa+

 1. Lėšų pritraukimo specialisto(-ės)

  Darbo pobūdis

  • pritraukti finansavimą Fondo vykdomų projektų tęstinumui užtikrinti
  • palaikyti santykius su esamais rėmėjais, skatinti jų įsitraukimą į Fondo veiklą, kurti ir įgyvendinti bendrus socialinės atsakomybės projektus

  Pagrindinės funkcijos

  • vykdyti potencialių rėmėjų privačiame sektoriuje paiešką ir atranką  
  • rengti ir organizuoti Fondo veiklos ir projektų pristatymus
  • kurti ir inicijuoti įvairias lėšų pritraukimo kampanijas
  • plėtoti bendradarbiavimą su verslo įmonėmis ir organizacijomis, inicijuojant bendrus aukojimo skatinimo ir darbuotojų įsitraukimo projektus  

  Reikalavimai 

  • palaikyti ir puoselėti Fondo kultūrą ir vertybes  
  • turėti puikius bendravimo, derybų, konfliktų sprendimo įgūdžius,
  • būti atsakingam ir organizuotam, gebėti dirbti savarankiškai, kelti sau tikslus ir juos įgyvendinti
  • būti atviram iššūkiams ir pokyčiams, kūrybiškam, pozityviam, iniciatyviam
  • gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu
  • puikiai raštu ir žodžiu valdyti lietuvių, labai gerai anglų kalbas
  • ne mažesnė kaip 2 metų pardavimų, verslo vystymo, projektų valdymo patirtis bus laikoma privalumu

  Ką mes siūlome?

  • galimybę prisidėti prie Fondo veiklos ir vykdomų projektų vystymo
  • laisvę kurti ir realizuoti savo idėjas
  • galimybę padėti potencialiems rėmėjams atrasti naujas veiklos kryptis įgyvendinant socialinės atsakomybės strategiją
  • galimybę priimti strateginius sprendimus ir įgyvendinti realius pokyčius
  • galimybę augti pačiam tobulinant savo asmenines bei profesines kompetencijas
  • darbą draugiškoje, profesionalioje ir motyvuotoje komandoje
  • ribų neturintį atlyginimą (bazinis atlygis už darbą siekia nuo 800 Eur ir gali kisti atsižvelgiant į kompetencijas ir patirtį, kintamas priedas priklauso nuo rezultatų ir „lubų“ neturi)  

  Susidomėjai?

 2. Organizacinio psichologo(-ės)

  Darbo pobūdis

  • remiantis psichologijos mokslu ir profesine etika konsultuoti Fondą, pašnekovus ir savanorius, siekiant Fondo tikslų ir asmens gerovės
  • didinti visuomenės psichikos sveikatos raštingumą

  Pagrindinės funkcijos

  • atlikti įvarius tikslinių auditorijų tyrimus, gebėti paaiškinti ir pristatyti tyrimų rezultatus  
  • vertinti ir analizuoti Fondo veiklą psichologiniais aspektais, teikti konsultacijas darbo ir/ar savanoriškos veiklos organizavimo, pašnekovų ir savanorių psichologinės gerovės srityse
  • pagal poreikį teikti konsultacijos ar vesti terapinius pokalbius grupėmis ar asmenims, taip pat vykdyti tolesnį jų stebėjimą
  • kurti bei tobulinti psichologinio poveikio (mokymo, sveikatos išsaugojimo, komandos formavimo, savanorių adaptavimo, bendruomeniškumo bei socializacijos ir pan.) programas, padėti jas įgyvendinti bei gebėti vertinti jų efektyvumą
  • kurti turinį viešam ar vidiniam naudojimui (rašyti su Fondo veikla susijusius straipsnius, pristatant įvairias tikslinių auditorių psichologines problemas, teikiamą pagalbą), gebėti viešai tai komentuoti ir bendrauti su žiniasklaida  
  • vykdyti edukacinę veiklą: vesti seminarus, skaityti paskaitas, pranešimus 

  Ko mes tikimės?

  • aukštojo arba jam prilyginto mokslo psichologijos krypties išsilavinimo
  • panašaus darbo patirties
  • gebėjimo kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas psichologines išvadas
  • puikių bendravimo, konfliktų sprendimo įgūdžių
  • atsakingumo ir organizuotumo, gebėjimo dirbti savarankiškai
  • lyderytės, atvirumo iššūkiams ir pokyčiams, kūrybiškumo
  • gebėjimo sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, skaityti paskaitas

  Ką mes siūlome?

  • dinamišką ir iššūkių nestokojančią kasdienybę 
  • galimybę kurti ir realizuoti savo idėjas
  • galimybę toliau augti tobulinant savo asmenines bei profesines kompetencijas
  • darbą profesionalioje ir motyvuotoje komandoje
  • bazinį atlygį nuo 1 000 Eur „į rankas“, kuris gali kisti atsižvelgiant į turimą patirtį ir kompetencijas  

  Susidomėjai?

 3. Rinkodaros ir komunikacijos specialisto(-ės)

  Darbo pobūdis

  • vyresnio amžiaus žmonėms, potencialiems rėmėjams ir savanoriams, plačiai visuomenei pristatyti Fondo vykdomas veiklas ir projektus
  • užtikrinti efektyvią vidinę ir išorinę komunikaciją, pasirenkant tinkamus kanalus ir priemones
  • puoselėti Fondo ir jo vykdomų projektų prekės ženklus, užtikrinti jų žinomumo augimą

  Pagrindinės funkcijos

  • kurti ir plėtoti Fondo komunikacijos strategiją, organizuoti jos įgyvendinimą  
  • kurti ir inicijuoti įvairias Fondo veiklos viešinimo kampanijas
  • planuoti ir įgyvendinti reklamos ir komnunikacijos projektus (ruošti metinius planus, planuoti veiksmus, biudžetą, užtikrinti jo kontrolę)
  • planuoti ir organizuoti įvairius Fondo renginius
  • inicijuoti įvairias rinkodaros akcijas, stiprinančias Fondo įvaizdį ir/ar skatinančias dalyvauti vykdomuose projektuose, analizuoti rezultatus
  • plėtoti ir koordinuoti nuolatinį bendradarbiavimą su žiniasklaidomis priemonėmis, Fondo partneriais ir kitomis suinteresuotomis įstaigomis ir organizacijomis
  • palaikyti efektyvią komunikaciją socialiniuose tinkluose 
  • prižiūrėti interneto svetainę, talpinti reikiamą informaciją
  • palaikyti ir puoselėti Fondo kultūrą ir vertybes  

  Reikalavimai 

  • puikūs bendravimo, tekstų rašymo įgūdžiai
  • gebėjimas dirbti savarankiškai, atsakingai organizuoti savo veiklą
  • atvirumas iššūkiams ir pokyčiams, kūrybiškumas, pozityvumas, iniciatyvumas
  • reklamos, jos planavimo ir veikimo išmanymas
  • puikūs lietuvių, labai geri anglų ir rusų kalbų įgūdžiai
  • puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai 
  • noras augti pačiam ir prisidėti prie Fondo augimo
  • komunikacijos, renginių organizavimo ar projektų valdymo patirtis būtų privalumas 
  • aukštasis išsilavinimas (privalumas – rinkodaros, komunikacijos, žurnalistikos, filologijos, verslo vadybos srityse) 

  Ką mes siūlome?

  • galimybę prisidėti prie Fondo veiklos ir vykdomų projektų vystymo
  • galimybę priimti strateginius sprendimus ir įgyvendinti realius pokyčius
  • laisvę kurti ir realizuoti savo idėjas
  • tobulinti savo asmenines bei profesines kompetencijas
  • atlyginimą nuo 1 300 Eur „į rankas“  

  Susidomėjai?

 

© 2019 M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas. Visos teisės saugomos
Prijaukinta - Webas.lt
Naujienlaiškis