Paremti

Projektinis finansavimas aa+

 1. „Sidabrinė linija“: emocinė psichologinė pagalba telefonu vyresnio amžiaus žmonėms (2024 m.)

  Projekto tikslas: „Sidabrinėje linijoje“ organizuoti ir teikti emocinę psichologinę pagalbą  telefonu vyresnio amžiaus žmonėms, siekiant padėti jiems įveikti kylančius iššūkius, emocinius sunkumus, patiriamus išgyvenimus ar kitas neigiamas psichologines būsenas, mažinti jų socialinę atskirtį ir vienišumą, suteikti informacinę pagalbą ir / arba nukreipti į institucijas, kuriose gautų reikiamą pagalbą.

  Projekto uždaviniai:

  • užtikrinti kokybišką emocinės, psichologinės ir informacinės pagalbos teikimą vyresnio amžiaus žmonėms;

  • organizuoti ir koordinuoti reguliarius draugystės pokalbius „Sidabrinėje linijoje“ vyresnio amžiaus žmonių socialinių santykių palaikymui ir emocinės sveikatos stiprinimui;

  • organizuoti savanorišką veiklą „Sidabrinėje linijoje“, įskaitant naujų savanorių paiešką, atranką, parengimą, naujų ir esamų savanorių darbo organizavimą bei priežiūrą, kvalifikacijos tobulinimą, motyvavimą, išlaikymą;

  • didinti emocinės psichologinės ir informacinės pagalbos žinomumą vyresnio amžiaus žmonėms, potencialiems savanoriams, rėmėjams, plačiajai visuomenei.

  Projektą finansuoja: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
  Sutarties numeris: EPVAŽ06731.
  Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2024 01 01 – 2024 12 31.
  Skirtas finansavimas: 236 097 Eur.

 2. „Sidabrinė linija“ – nuotolinė pagalba telefonu vyresnio amžiaus vilniečiams (2024 m.)

  Visuomenės sveikatos priemonės tikslas: organizuoti ir teikti emocinę psichologinę pagalbą „Sidabrinės linijos“ telefonu vyresnio amžiaus vilniečiams, siekiant padėti jiems įveikti kylančius iššūkius, emocinius sunkumus, patiriamus išgyvenimus ar kitas neigiamas psichologines būsenas, mažinti jų socialinę atskirtį ir vienišumą, suteikti informacinę pagalbą ir / arba nukreipti į institucijas, kuriose gautų reikiamą pagalbą.

  Priemonės uždaviniai:

  • Užtikrinti kokybišką emocinės, psichologinės ir informacinės pagalbos teikimą vyresnio amžiaus vilniečiams.
  • Skatinti savanorystę, organizuoti savanorišką veiklą organizacijoje.
  • Didinti „Sidabrinės linijos“ emocinės psichologinės ir informacinės pagalbos žinomumą vyresnio amžiaus žmonėms, potencialiems savanoriams, rėmėjams, plačiajai visuomenei.

  Priemonė finansuojama Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.

  Sutarties pasirašymo data ir numeris: 2024-05-24 Nr. A291-2114/24 

  Priemonės įgyvendinimo laikotarpis: 2024 01 24 – 2024 12 31

  Skirtas finansavimas: 27 000 Eur.

 3. M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo institucinis stiprinimas (2024 m.)

  Projekto tikslas:

  Stiprinti Fondo institucinius gebėjimus, siekiant kuo geriau atstovauti viešajam interesui vyresnio amžiaus žmonių socialinės atskirties ir vienišumo mažinimo srityje.

  Uždaviniai:

  •  vykdyti Fondo strateginę plėtrą, efektyvinti veiklą regionuose;
  •  stiprinti Fondo žmogiškuosius išteklius;
  •  didinti teikiamos viešosios paslaugos žinomumą ir teikimo mastą;
  •  didinti Fondo finansinį tvarumą;
  •  auginti ir plėtoti vyresnio amžiaus žmonių savanorystės tradiciją Lietuvoje.

  Projektą finansuoja: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
  Sutarties pasirašymo data ir numeris: 2024 01 19  Nr. NVOIS05730/2024
  Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2024 01 01 – 2024 12 31.
  Skirtas finansavimas: 45 392 Eur.

 4. „Sidabrinė linija“: emocinė psichologinė pagalba telefonu vyresnio amžiaus žmonėms (2023 m.)

  Projekto tikslas: „Sidabrinėje linijoje“ organizuoti ir teikti emocinę psichologinę pagalbą  telefonu vyresnio amžiaus žmonėms, siekiant padėti jiems įveikti kylančius iššūkius, emocinius sunkumus, patiriamus išgyvenimus ar kitas neigiamas psichologines būsenas, mažinti jų socialinę atskirtį ir vienišumą, suteikti informacinę pagalbą ir / arba nukreipti į institucijas, kuriose gautų reikiamą pagalbą.

  Projekto uždaviniai:

  • užtikrinti kokybišką emocinės, psichologinės ir informacinės pagalbos teikimą vyresnio amžiaus žmonėms;
  • organizuoti ir koordinuoti reguliarius draugystės pokalbius „Sidabrinėje linijoje“ vyresnio amžiaus žmonių socialinių santykių ir emociniam palaikymui;
  • organizuoti savanorišką veiklą, įskaitant naujų savanorių paiešką, atranką, parengimą, naujų ir esamų savanorių darbo organizavimą bei priežiūrą, kvalifikacijos tobulinimą, motyvavimą, išlaikymą;
  • didinti emocinės psichologinės ir informacinės pagalbos žinomumą vyresnio amžiaus žmonėms, potencialiems savanoriams, rėmėjams, plačiajai visuomenei.

  Projektą finansuoja: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
  Sutarties data ir kodas: 2022 12 27, 6-EPVAŽ03641/2022.
  Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023 01 01 – 2023 12 31.
  Skirtas finansavimas: 223 972 Eur.

 5. M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo institucinis stiprinimas (2023 m.)

  Projekto tikslas:

  Stiprinti Fondo institucinius gebėjimus, siekiant kuo geriau atstovauti viešajam interesui vyresnio amžiaus žmonių socialinės atskirties ir vienišumo mažinimo srityje.

  Uždaviniai:

  • vykdyti Fondo strateginę plėtrą, efektyvinti veiklą regionuose;
  • stiprinti Fondo žmogiškuosius išteklius;
  • didinti teikiamos viešosios paslaugos žinomumą ir teikimo mastą;
  • didinti Fondo finansinį tvarumą;
  • auginti ir plėtoti vyresnio amžiaus žmonių savanorystės tradiciją Lietuvoje.

  Projektą finansuoja: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
  Sutarties pasirašymo data ir numeris: 2023 03 29  Nr. 11-NVOIS05363/2023
  Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023 01 01 – 2023 12 31.
  Skirtas finansavimas: 48 601 Eur.

 6. „Sidabrinė linija“ – nuotolinė pagalba telefonu vyresnio amžiaus vilniečiams (2023 m.)

  Visuomenės sveikatos priemonės tikslas: organizuoti ir teikti emocinę psichologinę pagalbą „Sidabrinės linijos“ telefonu vyresnio amžiaus vilniečiams, siekiant padėti jiems įveikti kylančius iššūkius, emocinius sunkumus, patiriamus išgyvenimus ar kitas neigiamas psichologines būsenas, mažinti jų socialinę atskirtį ir vienišumą, suteikti informacinę pagalbą ir / arba nukreipti į institucijas, kuriose gautų reikiamą pagalbą.

  Priemonės uždaviniai:

  • Užtikrinti kokybišką emocinės, psichologinės ir informacinės pagalbos teikimą vyresnio amžiaus vilniečiams.
  • Skatinti savanorystę, organizuoti savanorišką veiklą organizacijoje.
  • Didinti „Sidabrinės linijos“ emocinės psichologinės ir informacinės pagalbos žinomumą vyresnio amžiaus žmonėms, potencialiems savanoriams, rėmėjams, plačiajai visuomenei.

  Priemonė finansuojama Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.

  Sutarties pasirašymo data ir numeris: 2023-03-13 Nr. A291-1272/23

  Priemonės įgyvendinimo laikotarpis: 2023 03 13 – 2023 12 31

  Skirtas finansavimas: 27 000 Eur.

 7. „Sidabrinė linija“: emocinė psichologinė pagalba telefonu vyresnio amžiaus žmonėms (2022 m.)

  Projekto tikslas: „Sidabrinėje linijoje“ organizuoti ir teikti emocinę psichologinę pagalbą  telefonu vyresnio amžiaus žmonėms, siekiant padėti jiems įveikti kylančius iššūkius, emocinius sunkumus, patiriamus išgyvenimus ar kitas neigiamas psichologines būsenas, mažinti jų socialinę atskirtį ir vienišumą, suteikti informacinę pagalbą ir / arba nukreipti į institucijas, kuriose gautų reikiamą pagalbą.

  Projekto uždaviniai:

  • užtikrinti kokybišką emocinės, psichologinės ir informacinės pagalbos teikimą vyresnio amžiaus žmonėms;
  • organizuoti ir koordinuoti reguliarius draugystės pokalbius „Sidabrinėje linijoje“ vyresnio amžiaus žmonių socialinių santykių ir emociniam palaikymui;
  • organizuoti savanorišką veiklą, įskaitant naujų savanorių paiešką, atranką, parengimą, naujų ir esamų savanorių darbo organizavimą bei priežiūrą, kvalifikacijos tobulinimą, motyvavimą, išlaikymą;
  • didinti emocinės psichologinės ir informacinės pagalbos žinomumą vyresnio amžiaus žmonėms, potencialiems savanoriams, rėmėjams, plačiajai visuomenei.

  Projektą finansuoja: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
  Sutarties data ir kodas: 2022 03 16, 1-EPVAŽ03427/2022.
  Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 01 01 – 2022 12 31.

  Skirtas finansavimas: 226 122 Eur.

 8. M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo institucinis stiprinimas (2022 m.)

  Projekto tikslai:

  • didinti M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo darbo efektyvumą bei finansinį tvarumą,
  • stiprinti teikiamas „Sidabrinės linijos“ paslaugas gerinti šių paslaugų kokybę, didinti prieinamumą bei plėsti gavėjų auditoriją,,
  • vykdyti savanoriškos veiklos plėtrą, siekiant kompetentingai ir tvariai veikti neigiamų visuomenės senėjimo pasekmių sprendimo srityje.

  Projekto uždaviniai: 

  • stiprinti teikiamas „Sidabrinės linijos“ paslaugas ir gerinti jų kokybę,
  • didinti Fondo finansinį tvarumą, efektyvinant paramos pritraukimą iš privačių ir viešųjų šaltinių,
  • tobulinti Fondo kompetencijas siekiant kokybiškai teikti „Sidabrinės linijos“ paslaugas bei gerinti savanoriškos veiklos organizavimo kokybę,
  • viešinti gerąją Fondo ir verslo, viešojo sektorių bendradarbiavimo patirtį.

  Projektą finansuoja: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
  Sutarties pasirašymo data ir numeris: 2022 07 29  Nr. 6-NVOIS04233/2022.
  Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 01 01 – 2022 12 31.
  Skirtas finansavimas: 54 982,04 Eur.

 9. „Sidabrinė linija“: senjorų pilietinės galios auginimas, skatinant socialinį aktyvumą ir savanorystę

  Projektu siekiame auginti vyresnio amžiaus žmonių pilietinę galią, skatinti jų socialinį aktyvumą, prasmingą dalyvavimą visuomenės gyvenime bei sprendimų priėmime, motyvuodami juos socialinių santykių palaikymui ir stiprinimui bei įsitraukimui į savanorystę „Sidabrinėje linijoje“.

  Projekto uždaviniai: 

  • Didinti vyresnio amžiaus žmonių motyvaciją ir galimybes atkurti ir palaikyti socialinius santykius;
  • Skatinti vyresnio amžiaus žmonių pilietinį aktyvumą, sudarant sąlygas įsitraukti į asmeninį ugdymąsi bei tvarią savanorystę;
  • Keisti neigiamas visuomenės nuostatas apie vyresnio amžiaus žmones, skatinant jų indėlio į visuomenės gyvenimą pripažinimą, gerinant supratimą apie jų teises į savarankišką, orų ir nepriklausomą gyvenimą, mažinant neigiamus, su amžiumi susijusius, stereotipus ir diskriminacinį požiūrį;
  • Stiprinti pareiškėjo ir partnerių organizacijų gebėjimus efektyviai ir patraukliai įtraukti vyresnio amžiaus žmones į savanorystę ir socialinį gyvenimą, plėtoti tarporganizacinį bendradarbiavimą, didinti organizacinį tvarumą.
    

  Projekto partneriai: Šalčininkėlių krašto bendruomenės centras, VšĮ „Ir Taškas“.
  Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo 2014-2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Lietuvoje lėšomis, programos dalis. 
  Sutarties pasirašymo data ir numeris: 2022 05 13 Nr. K2-O1-IP-V-068

  Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 05 01 – 2023 10 31.
  Skirtas finansavimas: 79 911,68 Eur.

 10. „Sidabrinė linija“ – nuotolinė pagalba telefonu vyresnio amžiaus vilniečiams (2022 m.)

  Visuomenės sveikatos priemonės tikslas: organizuoti ir teikti emocinę psichologinę pagalbą „Sidabrinės linijos“ telefonu vyresnio amžiaus vilniečiams, siekiant padėti jiems įveikti kylančius iššūkius, emocinius sunkumus, patiriamus išgyvenimus ar kitas neigiamas psichologines būsenas, mažinti jų socialinę atskirtį ir vienišumą, suteikti informacinę pagalbą ir / arba nukreipti į institucijas, kuriose gautų reikiamą pagalbą.

  Priemonės uždaviniai:

  • Užtikrinti kokybišką emocinės, psichologinės ir informacinės pagalbos teikimą vyresnio amžiaus vilniečiams.
  • Skatinti savanorystę, organizuoti savanorišką veiklą organizacijoje.
  • Didinti „Sidabrinės linijos“ emocinės psichologinės ir informacinės pagalbos žinomumą vyresnio amžiaus žmonėms, potencialiems savanoriams, rėmėjams, plačiajai visuomenei.

  Priemonė finansuojama Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.

  Sutarties pasirašymo data ir numeris: 2022 04 13 Nr. A291-1192/22

  Priemonės įgyvendinimo laikotarpis: 2022 04 13 – 2022 12 31

  Skirtas finansavimas: 27 000 Eur.

 11. „Sidabrinė linija“ – emocinė psichologinė pagalba telefonu vyresnio amžiaus visaginiečiams (2021 m.)

  Visagino visuomenės sveikatos priemonės tikslas: organizuoti ir teikti emocinę psichologinę pagalbą „Sidabrinės linijos“ telefonu vyresnio amžiaus visaginiečiams, siekiant padėti jiems įveikti kylančius iššūkius, emocinius sunkumus, patiriamus išgyvenimus ar kitas neigiamas psichologines būsenas, mažinti jų socialinę atskirtį ir vienišumą, suteikti informacinę pagalbą ir / arba nukreipti į institucijas, kuriose gautų reikiamą pagalbą.

  Priemonės uždaviniai: 

  • Užtikrinti kokybišką „Sidabrinės linijos“ paslaugos teikimą vyresnio amžiaus visaginiečiams;
  • Organizuoti savanorišką veiklą „Sidabrinėje linijoje“;
  • Didinti „Sidabrinės linijos“ pagalbos telefonu žinomumą bei prieinamumą vyresnio amžiaus žmonėms, potencialiems savanoriams, rėmėjams, plačiajai visuomenei Visagino mieste.

  Priemonė finansuojama Visagino miesto savivaldybės biudžeto lėšomis. 
  Sutarties pasirašymo data: 2021 06 08  
  Priemonės įgyvendinimo laikotarpis: 2021 06 01 – 2021 12 31

  Skirtas finansavimas: 2 220,61 Eur.
   

 12. „Sidabrinė linija“ – nuotolinė pagalba telefonu vyresnio amžiaus vilniečiams (2021 m.)

  Visuomenės sveikatos priemonės tikslas: prisidėti prie vyresnio amžiaus vilniečių psichikos sveikatos stiprinimo, teikiant nuotolinę pagalbą telefonu „Sidabrinėje linijoje“.

  Priemonės uždaviniai: 

  • Užtikrinti kokybišką „Sidabrinės linijos“ paslaugos teikimą tikslinei grupei;
  • Organizuoti savanorišką veiklą „Sidabrinėje linijoje“;
  • Didinti „Sidabrinės linijos“ pagalbos telefonu žinomumą vyresnio amžiaus žmonėms, potencialiems savanoriams, rėmėjams, plačiajai visuomenei.

  Priemonė finansuojama Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis. 
  Sutarties pasirašymo data ir numeris: 2021 05 28 Nr. A291-1241/21
  Priemonės įgyvendinimo laikotarpis: 2021 05 28 – 2021 12 31

  Skirtas finansavimas: 24 000 Eur.

 13. M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo institucinių gebėjimų stiprinimas (2021 m.)

  Projekto tikslai:

  • didinti M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo darbo efektyvumą,
  • stiprinti teikiamas „Sidabrinės linijos“ paslaugas ir plėsti jų gavėjų auditoriją,
  • gerinti šių paslaugų kokybę,
  • vykdyti savanoriškos veiklos plėtrą,
  • įgalinant organizaciją kompetentingai ir tvariai veikti visuomenės senėjimo problemų sprendimo srityje. 

  Projekto uždaviniai:  

  • Stiprinti teikiamas „Sidabrinės linijos“ paslaugas ir gerinti jų kokybę; 
  • Stiprinti Fondo pajėgumus tobulinant organizacines kompetencijas ir didinant finansinį tvarumą; 
  • Gerinti Fondo veiklos efektyvumą tobulinant savanorių kompetencijas ir stiprinant savanoriškos veiklos organizavimo kokybę. 

  Projektą finansuoja: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 
  Sutarties pasirašymo data ir numeris: 2021 04 19  Nr. 2-NVOIS01287/2021.  

  Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 01 01 – 2021 12 31. 
  Skirtas finansavimas: 43 693,22 Eur. 

 14. „Sidabrinė linija“: emocinė psichologinė pagalba telefonu vyresnio amžiaus žmonėms (2021 m.)

  Projekto tikslas: organizuoti ir teikti emocinę psichologinę pagalbą telefonu vyresnio amžiaus žmonėms, siekiant padėti jiems įveikti kylančius iššūkius, emocinius sunkumus, patiriamus išgyvenimus ar kitas neigiamas psichologines būsenas, mažinti jų socialinę atskirtį ir vienišumą, suteikti informacinę pagalbą ir / arba nukreipti į institucijas, kuriose gautų reikiamą pagalbą.

  Projekto uždaviniai: 

  • užtikrinti kokybišką emocinės psichologinės ir informacinės pagalbos teikimą „Sidabrinės linijos“ telefonu vyresnio amžiaus žmonėms;
  • organizuoti ir koordinuoti reguliarius draugystės pokalbius „Sidabrinėje linijoje“ vyresnio amžiaus žmonių socialinių santykių ir emociniam palaikymui;
  • organizuoti savanorišką veiklą, vykdyti jos plėtrą ir tobulinti nuotolinių savanorių valdymo procesą: vykdyti naujų savanorių pritraukimą, atranką, mokymus ir organizuoti jų savanorišką veiklą „Sidabrinėje linijoje“;
  • didinti „Sidabrinės linijos“ emocinės psichologinės ir informacinės pagalbos žinomumą vyresnio amžiaus žmonėms, potencialiems savanoriams, rėmėjams, plačiajai visuomenei.

  Projektą finansuoja: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

  Sutarties pasirašymo data ir numeris: 2021 02 17  Nr. EPVAŽ01286. 
  Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 01 01 – 2021 12 31.

  Skirtas finansavimas: 238 789 Eur.

 15. Pažeidžiamų senyvo amžiaus asmenų įgalinimas, kuriant ir išbandant „Sidabrinės linijos“ informavimo telefonu paslaugą

  Projekto tikslas: įgalinti pažeidžiamus senyvo amžiaus asmenis plėtoti socialinius ryšius, užtikrinti savalaikę ir kokybišką informaciją ir jos prieinamumą aktualiais gyvenimo kokybės ir sėkmingo senėjimo klausimais bei gebėjimus aktyviau naudotis žmogaus teisėmis, paskatinti juos visavertiškai dalyvauti visuomeniniame gyvenime ir įnešti savo indėlį, gyventi savarankiškai ir priimti sprendimus savo gyvenimo klausimais.

  Projekto uždaviniai: 

  • sukurti ir ištestuoti „vieno langelio“ principu veikiančią informavimo telefonu paslaugą, vienoje vietoje sutelkiant senyvo amžiaus asmenims aktualios informacijos paketą žmogaus teisių įgyvendinimo, gyvenimo kokybės užtikrinimo, sveiko senėjimo klausimais;
  • integruoti senyvo amžiaus žmonių informavimo telefonu paslaugą į jau veikiantį, visuomenės ir ypač tikslinės grupės pripažintą „Sidabrinės linijos“ draugystės pokalbių ir emocinės pagalbos paslaugų paketą: organizuoti patobulintos paslaugos teikimą telefonu, įgyvendinti visuomenės informavimo kampaniją, skirtą populiarinti projekto metu patobulintą paslaugą.

  Projekto partneris: Senasis Kėdainių trečiojo amžiaus universitetas.
  Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo 2014-2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Lietuvoje lėšomis, programos dalis. 
  Sutarties pasirašymo data ir numeris: 2020 10 15 Nr. K1-O4-IP-V-081

  Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 01 01 – 2021 12 31.
  Skirtas finansavimas: 76 626 Eur.
   

 16. „Sidabrinė linija“: emocinė psichologinė pagalba telefonu vyresnio amžiaus žmonėms (2020 m.)

  Projekto tikslas: organizuoti ir teikti emocinę psichologinę pagalbą telefonu vyresnio amžiaus žmonėms, siekiant padėti jiems įveikti kylančius iššūkius, emocinius sunkumus, patiriamus išgyvenimus ar kitas neigiamas psichologines būsenas, mažinti jų socialinę atskirtį ir vienišumą, suteikti informacinę pagalbą ir / arba nukreipti į institucijas, kuriose gautų reikiamą pagalbą.

  Projekto uždaviniai: 

  • užtikrinti kokybišką emocinės psichologinės ir informacinės pagalbos teikimą „Sidabrinės linijos“ telefonu vyresnio amžiaus žmonėms;
  • organizuoti ir koordinuoti reguliarius draugystės pokalbius „Sidabrinėje linijoje“ vyresnio amžiaus žmonių socialinių santykių ir emociniam palaikymui;
  • organizuoti savanorišką veiklą, vykdyti jos plėtrą ir tobulinti nuotolinių savanorių valdymo procesą: vykdyti naujų savanorių pritraukimą, atranką, mokymus ir organizuoti jų savanorišką veiklą „Sidabrinėje linijoje“;
  • didinti „Sidabrinės linijos“ emocinės psichologinės ir informacinės pagalbos žinomumą vyresnio amžiaus žmonėms, potencialiems savanoriams, rėmėjams, plačiajai visuomenei.

  Projektą finansuoja: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

  Sutarties pasirašymo data ir numeris: 2020 10 13  Nr. EPVAŽ1-1. 
  Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 10 13 – 2020 12 31.

  Skirtas finansavimas: 118 326 Eur.

 17. „Sidabrinė linija“: skubi emocinė pagalba vyresnio amžiaus žmonėms karantino metu

  Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Aktyvių piliečių fondo programos Lietuvoje Ad-hoc projektu siekiame sušvelninti socialinius COVID-19 krizės padarinius visuomenei ir ypatingai pažeidžiamiausiai jos daliai, t.y. vyresnio amžiaus asmenims, teikdami emocinę pagalbą ir tikslią, operatyvią ir patikimą informaciją pandemijos klausimais, aiškias instrukcijas ir rekomendacijas kaip elgtis karantino laikotarpiu, taip pat – organizuodami draugystės pokalbius telefonu su savanoriais ir / ar kitais vyresnio amžiaus bendraminčiais socialinių santykių palaikymui.

  Projektas finansuojamas Aktyvių piliečių fondo lėšomis.

  Sutarties pasirašymo data ir numeris: 2020 05 12 Nr. AD_HOC-004-02
  Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 04 28 – 2020 06 28

  Skirtas finansavimas: 4 925,45 Eur.
   

 18. „Sidabrinė linija“ – nuotolinė pagalba telefonu senyvo amžiaus vilniečiams (2020 m.)

  Visuomenės sveikatos priemonės tikslas: prisidėti prie vyresnio ir senyvo amžiaus vilniečių psichikos sveikatos stiprinimo, teikiant nuotolinę pagalbą „Sidabrinės linijos“ telefonu.

  Priemonės uždaviniai: 
  •    Užtikrinti kokybišką „Sidabrinės linijos“ paslaugos teikimą tikslinei grupei;
  •    Didinti „Sidabrinės linijos“ pagalbos telefonu prieinamumą ir žinomumą.

  Priemonė finansuojama Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis. 
  Sutarties pasirašymo data ir numeris: 2020 04 08 Nr. A291-507/20
  Priemonės įgyvendinimo laikotarpis:  2020 04 08 – 2020 12 31

  Skirtas finansavimas: 15 000 Eur.

 19. „Sidabrinė linija“ Kėdainiuose: pagalba senjorų, neįgaliųjų ir pabėgėlių integracijai į visuomenės gyvenimą

  Projekto tikslas: Prisidėti prie senjorų, neįgaliųjų bei pabėgėlių socialinės integracijos gerinimo Kėdainių mieste, organizuojant jiems kultūrinius, edukacinius renginius bei socialinių paslaugų teikimą „Sidabrinės linijos“ telefonu, skatinant dalį jų įsitraukti į savanorišką veiklą.

  Projektas bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų (priemonė „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“). Projektas prisideda prie Kėdainių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimo.      
  Projekto kodas: 08.6.1-ESFA-T-927-01-0098
  Sutarties pasirašymo data: 2019 12 20
  Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 12 20 – 2021 12 20

  Skirtas finansavimas: 36 352,67 Eur.
   

 20. „Sidabrinė linija“ Marijampolėje: socialinę integraciją skatinančių veiklų organizavimas pasitelkiant savanorius

  Projekto tikslas: prisidėti prie socialinę atskirtį patiriančių Marijampolės gyventojų – senyvo amžiaus asmenų, neįgaliųjų, asmenų, prižiūrinčių sunkią negalią turintį šeimos narį – socialinės integracijos gerinimo, organizuojant jiems užimtumo veiklas bei socialinių paslaugų teikimą „Sidabrinės linijos“ telefonu, pritraukiant išorės savanorius. 

  Partneriai: Marijampolės trečiojo amžiaus universitetas, Marijampolės bibliotekininkų draugija, Maltos ordino pagalbos tarnybos Marijampolės grupė, „Tautos blaivybės fondas“, VšĮ.

  Projektas bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų (priemonė „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“). Projektas prisideda prie Marijampolės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimo.      
  Projekto kodas: 08.6.1-ESFA-T-927-01-0085
  Sutarties pasirašymo data: 2019 11 19
  Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 11 19 – 2021 11 19

  Skirtas finansavimas: 34 969,09 Eur.

 21. „Sidabrinė linija“ – psichosocialinė pagalba ir bendravimo telefonu paslauga senyvo amžiaus panevėžiečiams

  Projekto tikslas: prisidėti prie vyresnio ir senyvo amžiaus Panevėžio miesto gyventojų psichikos ligų prevencijos bei psichikos sveikatos stiprinimo, teikiant emocinę paramą „Sidabrinės linijos“ telefonu 8 800 800 20.
  Projekto uždaviniai: 
  •    Užtikrinti kokybišką „Sidabrinės linijos“ paslaugos teikimą tikslinei grupei;
  •    Didinti „Sidabrinės linijos“ pagalbos telefonu prieinamumą ir žinomumą Panevėžio mieste.

  Projektas finansuojamas Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.
  Sutarties pasirašymo data ir numeris: 2019 05 07 Nr. 22-1154. 
  Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  2019 05 07 – 2019 12 20.
  Skirtas finansavimas: 1 000 Eur.
   

 22. M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo institucinių gebėjimų stiprinimas (2019 m.)

  Projekto tikslas: sustiprinti M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo institucinius gebėjimus, įgalinant organizaciją tvariai ir efektyviai veikti Lietuvos visuomenės senėjimo problemų sprendimo srityje.

  Projekto uždaviniai: 

  • Didinti Fondo teikiamos „Sidabrinės linijos“ paslaugos aprėptį, prieinamumą ir kokybę;
  • Vykdyti Fondo savanoriškos veiklos plėtrą ir tobulinti organizavimo procesą;
  • Stiprinti Fondo institucinius gebėjimus ir finansinį savarankiškumą.

  Projektą finansuoja: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
  Sutarties pasirašymo data ir numeris: 2019 04 12  Nr. NVOIS1-4. 

  Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 01 01 – 2019 12 31.
  Skirtas finansavimas: 45 264,02 Eur.
   

 23. „Sidabrinė linija“: psichinės sveikatos stiprinimas, savižudybių ir smurto prevencija, teikiant tęstinę emocinę paramą telefonu 8 800 800 20 senyvo amžiaus Akmenės rajono gyventojams

  Projektas finansuojamas Akmenės rajono savivaldybės 2019 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.
  Sutarties pasirašymo data ir numeris: 2019 04 08 Nr. 2019-159. 
  Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  2019 04 08 – 2019 12 16.
  Skirtas finansavimas: 500 Eur.
   

 24. „Sidabrinė linija“ – tęstinė emocinė parama telefonu 8 800 800 20 senyvo amžiaus Rietavo savivaldybės gyventojams ir jų artimiesiems

  Projekto tikslas: teikti pagalbos namuose paslaugą – tęstinę emocinę paramą telefonu 8 800 800 20 senyvo amžiaus Rietavo savivaldybės gyventojams ir jų artimiesiems.
  Projektas finansuojamas Rietavo savivaldybės biudžeto lėšomis.
  Sutarties pasirašymo data: 2019 04 05. 
  Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 04 05 – 2019 12 24.
  Skirtas finansavimas: 1 500 Eur.
   

 25. „Sidabrinė linija“: psichinės sveikatos stiprinimas, savižudybių prevencija, teikiant tęstinę emocinę paramą telefonu 8 800 800 20 senyvo amžiaus Pasvalio rajono gyventojams

  Projektas finansuojamas Pasvalio rajono savivaldybės 2019 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.
  Sutarties pasirašymo data ir numeris: 2019 03 29 Nr. ASR-127. 
  Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  2019 03 29 – 2019 12 31.
  Skirtas finansavimas: 800 Eur.
   

 26. „Sidabrinė linija“ – nuotolinė pagalba telefonu senyvo amžiaus vilniečiams

  Visuomenės sveikatos priemonės tikslas: prisidėti prie vyresnio ir senyvo amžiaus vilniečių psichikos sveikatos stiprinimo, teikiant nuotolinę pagalbą „Sidabrinės linijos“ telefonu.
  Priemonės uždaviniai: 
  •    Užtikrinti kokybišką „Sidabrinės linijos“ paslaugos teikimą tikslinei grupei;
  •    Didinti „Sidabrinės linijos“ pagalbos telefonu prieinamumą ir žinomumą.

  Priemonė finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų. 
  Sutarties pasirašymo data ir numeris: 2019 03 05 Nr. AZ91-335/19.
  Priemonės įgyvendinimo laikotarpis:  2019 03 20 – 2019 12 31.
  Skirtas finansavimas: 12 000 Eur.
   

 27. „Sidabrinė linija“: psichologinė pagalba telefonu senyvo amžiaus Alytaus gyventojams

  Projekto tikslas: iki 2019-12 sumažinti tikslinės grupės – „Sidabrinės linijos“ pašnekovų iš Alytaus vienišumo rodiklį mažiausiai 10 proc., taip pagerinant jų psichologinę savijautą ir gyvenimo kokybę.
  Projekto uždaviniai: 
  •    Užtikrinti kokybišką „Sidabrinės linijos“ paslaugos teikimą tikslinei grupei;
  •    Didinti „Sidabrinės linijos“ pagalbos telefonu prieinamumą ir žinomumą Alytuje.

  Projektas finansuojamas iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų pagal Sveikatos apsaugos programą. 
  Sutarties pasirašymo data: 2019 03 05. 
  Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 03 05 – 2019 12 31.
  Skirtas finansavimas: 2 000 Eur.
   

 28. „Sidabrinė linija“ – psichosocialinė pagalba ir bendravimo telefonu paslauga Druskininkų savivaldybės senyvo amžiaus gyventojams

  Projektas finansuojamas Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšomis.
  Sutarties pasirašymo data ir numeris: 2019 02 06 Nr26-44-(7.7). 
  Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  2019 02 06 – 2019 12 31.
  Skirtas finansavimas: 600 Eur.
   

 29. „Sidabrinė linija“ Panevėžyje: pagalba telefonu socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims, pasitelkiant savanorius

  Projekto tikslas: prisidėti prie senyvo amžiaus panevėžiečių socialinės integracijos didinimo, teikiant jiems bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, savipagalbos grupių) „Sidabrinės linijos“ telefonu, pasitelkiant bendruomenės savanorius. 

  Projektas bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų (priemonė „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“).  Projektas prisideda prie Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimo.      

  Projekto kodas: 08.6.1-ESFA-V-911-06-0006. 
  Sutarties pasirašymo data: 2018 11 12.

  Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  2018 11 12 – 2020 11 12 (pratęstas iki 2021 05 10)
  Skirtas finansavimas: 20 807,00 Eur.

 30. „Sidabrinė linija“ Varėnoje: psichosocialinė pagalba telefonu socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims, neįgaliesiems ir jų šeimos nariams

  Projekto tikslas: prisidėti prie Varėnos bendruomenės narių socialinės integracijos didinimo, socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims, neįgaliesiems bei jų šeimos nariams teikiant nemokamą psichosocialinę pagalbą ir bendravimo paslaugą „Sidabrinės linijos“ telefonu. 
  Projektas bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų (priemonė „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“). Projektas prisideda prie Varėnos miesto 2016-2020 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo.      
  Projekto kodas: 08.6.1-ESFA-V-911-22-0003.
  Sutarties pasirašymo data: 2018 09 19.
  Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  2018 09 19 – 2020 09 19.
  Partneriai: Varėnos socialinių paslaugų centras, Biudžetinė įstaiga Varėnos globos namai, Varėnos rajono neįgaliųjų draugija.
  Skirtas finansavimas: 32 374,91 Eur.
   

 31. Mokykis ir savanoriauk! Nauji įgūdžiai profesiniam tobulėjimui ir savanorystei

  Projekto tikslas: padidinti vyresnio darbingo amžiaus asmenų visuomeninį aktyvumą bei stiprinti jų padėtį darbo rinkoje. 

  Projekto uždaviniai: 

  • Padėti vyresnio darbingumo amžiaus asmenims įgyti bendrųjų gebėjimų ir modernioje darbo aplinkoje reikalingų kompetencijų;
  • Sukurti palankesnes sąlygas įsitraukti į savanorišką veiklą;
  • Padėti įveikti neigiamus su amžiumi siejamus stereotipus.

  Projektas bendrai finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.
  Projekto vykdytojas: VšĮ „Soros International House“.
  Projekto partneris: M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas.
  Projekto kodas: 08.3.2-ESFA-K-415-01-0051.
  Sutarties pasirašymo data: 2018 03 20.

  Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  2018 03 20 – 2020 03 20.
  Skirtas finansavimas: 81 924,56 Eur.
   

© 2024 M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas. Visos teisės saugomos
Prijaukinta - Webas.lt
Naujienlaiškis