Paremti

Mokymai Profesinės kompetencijos tobulinimo mokymai aa+

 1. Psichikos pokyčiai senstant. Darbo metodai ir prevencinės priemonės

  LektorėIeva Čerbulėnienė

  Senatvės proceso metu žmogus keičiasi. Slaugant ar prižiūrint vyresnio amžiaus žmones, svarbu suprasti, pastebėti ir gebėti atpažinti ar pastebimi pokyčiai yra natūrali proceso dalis, ar tai galimi psichikos sutrikimų požymiai. Siekiant kokybiškos senyvo amžiaus žmonių priežiūros, yra būtinos žinios apie šios amžiaus grupės bendruosius ypatumus: fizinius bei suvokimo gebėjimus, vienišumą, saugumą, emocijas, savarankiškumą ir pan. Pastebima, kad visuomenėje senatvės tema paliekama nuošalyje, kol netenka su ja susidurti tiesiogiai. Bendrosios žinios apie gyvenimą sulaukus vyresnio amžiaus yra svarbios ne tik specialistams, tačiau ir kiekvienam žmogui, norinčiam savo sėkmingu senėjimu pradėti rūpintis jau dabar.

  Tikslai:

  > Suteikti bendrųjų žinių apie senatvę ir jos metu vykstančius pokyčius.
  > Tobulinti darbo su vyresnio amžiaus žmonėmis įgūdžius, geriau atpažįstant psichikos pokyčius bei taikant atitinkamas prevencines priemones.

  Turinys:

  > Chronologinis, biologinis, psichologinis senėjimas. 
  > Psichikos pokyčių bendros tendencijos.
  > Demencija, alzheimeris, psichozės ankstyvųjų požymių atpažinimas. 
  > Lūkesčiai, tikslai ir poreikių tenkinimas.
  > Darbo su vyresnio amžiaus žmonėmis specifika.
  > Mano santykis su vyresnio amžiaus žmonėmis.
  > Prevencinės priemonės.  

  Trukmė: 8 akad. val.

  Kaina: 40 Eur / asm.

  Pasiteiravimui: el.p. pasikalbekime@sidabrinelinija.lt

 2. Bendravimas su depresyviu vyresnio amžiaus žmogumi: ypatumai ir gairės sudėtingoms situacijoms

  Socialinių paslaugų poreikis vyresnio amžiaus asmenims didėja. Bendravimo su šiais žmonėmis ypatumai aktualūs tiek socialiniams ar individualios priežiūros darbuotojams, tiek ir visiems kitiems socialinės sferos darbuotojams. Senstant asmens psichikos sveikatą pažeidžia įvairūs su šiuo procesu susiję veiksniai. Pastarieji lemia vyresnio amžiaus žmonių išgyvenamus psichologinius sunkumus, iš kurių vienas dažniausių – depresija. Tinkamas bendravimas su depresyviu vyresnio amžiaus asmeniu – itin svarbus tiek teikiamų paslaugų kokybei, tiek būsimam ryšiui užtikrinti. Mokėjimas suprasti ir reaguoti į kliento emocinę būklę padeda geriau suvokti asmens poreikius, lūkesčius, kuria pasitikėjimu grįstą ryšį. Tobulinant savo, kaip specialisto, kompetencijas, reikalingas bendraujant su depresyviais vyresnio amžiaus asmenimis, svarbu žinoti, kaip pradėti kontaktą bei jį palaikyti, kaip reaguoti į sudėtingas situacijas bendraujant ir, prireikus, pasiūlyti pagalbą. 

  Tikslai:

  > Suteikti žinių apie pagrindinius vyresnio amžiaus žmonių psichologinius sunkumus ir problemas, depresijos požymius ir jos pasireiškimo principus.
  > Tobulinti kompetencijas, reikalingas užmegzti kontaktui su depresyviais vyresnio amžiaus žmonėmis ir sėkmingai jį palaikyti.
  > Mokyti tinkamai reaguoti sudėtingose situacijose ir suteikti reikalingą emocinę paramą.

  Turinys:

  > Bendravimo samprata, funkcijos ir lygiai.
  > Vyresnio amžiaus asmenų socialiniai ir psichologiniai aspektai, bendravimo ypatumai.
  > Bendravimo ypatumai ir gairės sudėtingose situacijose su: suicidiniu, išgyvenančiu gedulą, išsakančiu daug skundų, nereflektuojančiu emocijų ir jausmų, patiriančiu dažną emocijų kaitą vyresnio amžiaus žmogumi.
  > Praktinis užsiėmimas: pagrindiniai konsultavimo įgūdžiai.

  Trukmė: 8 akad. val.

  Kaina: 40 Eur / asm.

  Pasiteiravimui: el.p. pasikalbekime@sidabrinelinija.lt

 3. Mirties baimės psichologija. Kaip sumažinti nerimą senatvėje?

  LektorėIeva Čerbulėnienė

  Neretai, prižiūrint ar slaugant vyresnio amžiaus žmones, tenka susidurti su mirties baimės klausimu. Tiek kalbėtis, tiek baimę mažinti trukdo nežinomybė. Ką išgyvename bijodami mirties? Kodėl išvis jos bijome? Šie ir panašūs klausimai kankina ne vieną žmogų, susidūrusį su realia grėsme ar suvokusį, kad ne viską gyvenime gali kontroliuoti. Natūralu, kad senstant baimė gali tapti intensyvesnė. Senatvėje dažnas ima vertinti jau praėjusius gyvenimo etapus ir pamiršta dabarties momentą. Kuo žmogus vyresnis, tuo dažniau susimąsto apie likusį laiką įgyvendinti planus, svajones. Vis dažniau mintys remiasi į gyvenimo saulėlydį, nei į galimybes veikti. Visa tai paveikia žmogaus emocinę būklę. Šie mokymai – pagalba dirbantiems su vyresnio amžiaus asmenimis ar juos prižiūrintiems asmenims. Jie padės atpažinti ir suprasti kliento, paciento ar šeimos nario mintis, jausmus bei veiksmus susijusius su mirties baime. Siekiant nuraminimo, gyvenimo džiaugsmo gražinimo, kokybiškenės kasdienybės, svarbu išsiaiškinti baimės jausmą lydinčius nerimo šaltinius bei naudoti tinkamus būdus jų mažinimui.

  Tikslai:

  > Gilinti žinias apie mirties baimę lydinčius psichologinius procesus.
  > Mokyti atpažinti nerimo šaltinius ir pritaikyti tinkamus jų mažinimo būdus.

  Turinys:

  > Mirties ir jos baimės samprata. 
  > Slypintys nerimo šaltiniai, jų suvokimas.
  > Situacijos kontrolės mechanizmai. 
  > Nerimo mažinimo būdai, jų valdymas.
  > Mano santykis su mirtimi.
  > Bendravimas su mirties baimę išgyvenančiu asmeniu.

  Trukmė: 8 akad. val.

  Kaina: 40 Eur / asm.

  Pasiteiravimui: el.p. pasikalbekime@sidabrinelinija.lt

 4. Streso įveika ir jos taktikų parinkimas pagal asmenybės tipą

  Lektorė: gydytoja psichoterapeutė Gražina Sidorovienė

  Šių dienų visuomenėje dažnas patiria stresą. Kartais ribą tarp kylančio nerimo ir streso atpažinti sunku. Mažas streso krūvis nėra žalingas, tačiau užsitęsęs – labai pavojingas. Šie mokymai  skirti visiems norintiems suvokti ir giliau pažinti streso šaltinius. Mokymai orientuoti tiek į medicininį, tiek į psichologinį streso vystymąsi bei realius psichoterapinio konsultavimo pavyzdžius. Natūralu, kad kiekvienas asmuo tam tikras būsenas suvokia individualiai. Streso perviršio požymiai taip pat pasireiškia skirtingai. Todėl mokymų metu į streso faktorių identifikavimo procesą žvelgiama iš skirtingų asmenybės tipų perspektyvos. Dalyviams suteikiamos individualios rekomendacijos.

  Tikslai:

  > Supažindinti su streso sąvoka, jo atsiradimo organizme eiga, simptomais ir prevencijos taktikomis.
  > Padėti dalyviams nustatyti asmenybinius tipus ir jiems būdingus streso faktorius.
  > Aptarti asmenines relaksacijos priemones.

  Turinys

  > Asmenybės tipažo nustatymas pagal Kersey metodiką.
  > Konkrečiam asmenybės tipui būdingų stresorių identifikavimas.
  > Streso įveikos taktikų parinkimas. 

  Trukmė: 8 akad. val.

  Kaina: 40 Eur / asm.

  Pasiteiravimui: el.p. pasikalbekime@sidabrinelinija.lt

 5. Profesinis perdegimas ir stresas – kaip neperžengti ribos?

  Lektorė: gydytoja psichoterapeutė Gražina Sidorovienė

  Dažnas ilgai kitų žmonių problemas sprendžiantis asmuo savo kasdienėje veiklos neišvengia įtampos ir profesinio perdegimo. Perdegimo sindromą neretai patiria socialiniai darbuotojai, gydytojai, slaugai, mokytojai, teisininkai, kitų profesijų atstovai. Itin didelė rizika kyla tiems, kas nustoja dirbti su savo emocijomis, nesidomi galimais savipagalbos metodais. Šiuo atveju svarbu atskirti ribą tarp įprasto nuovargio ir galimo perdegimo proceso. Jo metu emocinis nuovargis ima kankinti nuolat, darbas neteikia malonumo, norisi atsiriboti. Šie mokymai – prevencinė galimo profesinio perdegimo priemonė. Juose gilinamasi į perdegimo sindromo pobūdį, pasireiškimo eigą, aptariamos skirtingų šalių praktikos. Dėmesys kreipiamas į kiekvieno iš susirinkusiųjų profesinės karjeros kelią, identifikuojami kritiniai perdegimo faktoriai. Taip pat, mokymai orientuoti į išsamų rezultatų aptarimą bei galimybių keisti perdegimą įtakojančius faktorius pateikimą.

  Tikslai:

  > Supažindinti dalyvius su profesinio perdegimo sąvoka, paplitimu ir prevencijos taktikomis.
  > Padėti dalyviams nustatyti identifikuoti ir įvertinti savo profesinio perdegimo lygį.
  > Aptarti kritinius perdegimo faktorius bei individualias pagalbos priemones.

  Turinys

  > Asmeninis profesinio perdegimo lygio nustatymas.
  > Perdegimo sindromą įtakojančių faktorių identifikavimas ir jo prevencija.

  Trukmė: 8 akad. val.

  Pasiteiravimui: el.p. pasikalbekime@sidabrinelinija.lt

 6. Streso valdymas bei socialiai sveikos aplinkos kūrimas darbo kolektyve

  Lektorė: Laura Ivanova

  Daugelis žino, kad trumpalaikio streso metu adrenalino koncentracija kraujyje padidėja ir tai tampa stimulu veikti. Tačiau kaip elgtis, kai klasikinė reakcija į stresą „kautis arba bėgti“ negalioja vadovo kabinete? Negebant kontroliuoti užslopintos reakcijos į stresą ir jos paleisti, darbuotojai susiduria su daugybe šalutinių veiksnių. Ilgalaikis stresas kenkia tiek jų psichinei bei fizinei sveikatai, tiek socialinei gerovei. Neretai darbe patiriamas stresas paveikia ir asmeninį gyvenimą.

  Šie mokymai – galimybė įsigilinti į psichologinius ir socialinius rizikos veiksnius (tokius kaip psichologinė įtampa, stresas) bei jų sukeliamus padarinius (nuovargis, perdegimas, socialinis atsiribojimas, apatija, kraujotakos sistemos ligos ir kiti sveikatos sutrikimai). Mokymų dalyviai įgis žinių apie streso įveikimo technikas, sužinos būdus, padedančius sąmoningai priimti ir ramiau reaguoti į įtemptas darbines situacijas. Susirinkusieji taip pat sužinos, kaip prireikus atsitraukti nuo problemos ir įgyti stebėtojo poziciją, kaip konstruktyviai bendradarbiauti, atvirai ir dialogiškai spręsti kylančius konfliktus.

  Tikslai:

  > Supažindinti su psichologinės įtampos, streso ir perdegimo sąvokomis, pristatyti jų atsiradimą sąlygojančius veiksnius, jų pasireiškimo ir prevencijos būdus.
  > Aptarti bendravimo ir susikalbėjimo svarbą, konkretiems pavyzdžiams pritaikyti klasikinę konfliktų sprendimo metodiką.
  > Įgalinti tapti stebėtoju įtemptose, stresinėse, konfliktinėse situacijose.
  > Padėti pakeisti požiūrį į stresą ir tapti streso „šeimininku“.
  > Padėti terapinių metodų pagalba paleisti patiriamą stresą.

  Turinys:

  > „Liuciferio efektas“ darbo kolektyve. 
  > Įtampos, streso ir perdegimo sąvokos, jų požymiai ir veiksniai.
  > Streso darbe atpažinimas pritaikant filmų analizę. 
  > Gebėjimas susikalbėti ir darbe kylančių konfliktų sprendimas.
  > Stebėtojo pozicija įtemptose situacijose, reakcijų į stresines situacijas keitimas.
  > Patiriamo streso darbe paleidimas, pritaikant terapines metodikas.

  Trukmė: 8 akad. val.

  Kaina: 40 Eur / asm.

  Pasiteiravimui: el.p. pasikalbekime@sidabrinelinija.lt

 7. Kaip geresnis savęs pažinimas padeda darbe ir kasdieniniame gyvenime. Psichologija paprastai

  Lektorė: gydytoja psichoterapeutė Gražina Sidorovienė

  Natūralu, kad dirbant su žmonėmis mums kyla labai daug jausmų, todėl geresnis savęs, savo emocijų ir reakcijų į įvairias situacijas supratimas gerina tiek darbinius, tiek asmeninius santykius. Tai padeda į kasdienes situacijas pažvelgti kitu kampu, rasti kitokį sprendimą ar tinkamą žodį, pradėti reaguoti paprasčiau.

  Šie mokymai skirti savęs pažinimui. Jų metu daug dėmesio skiriama  jausmų kilmei, išreiškimo būdams. Gana dažnai žmonės slepia pyktį, suirzimą bei kitus jausmus, kurie suvokiami ir vertinami kaip itin nemalonūs. Tad, užsiėmimų metu nagrinėjami ir jausmų ,,užgniaužimo“ atvejai. Kas nutinka, kai neleidžiame sau pykti? Kaip trauminiai vaikystės įvykiai gali įtakoti dabartį? Kas nutinka, kai asmuo jausmų perteikti nemoka? Mokymuose atsakymai į šiuos ir kitus kylančius klausimus siejami su praktiniais savęs pažinimo pratimais, savirefleksija, individualiomis patirtimis bei diskusijomis.

  Tikslas: gerinti jausmų atpažinimo ir išreiškimo įgūdžius.

  Trukmė: 8 akad. val.

  Kaina: 40 Eur / asm.

  Registruotis: spauskite čia  

  Pasiteiravimui: el.p. pasikalbekime@sidabrinelinija.lt

© 2019 M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas. Visos teisės saugomos
Prijaukinta - Webas.lt
Naujienlaiškis